READY FOR PET (clasa a VI-a)
curs de engleză pentru copii Secondary PET (12-13 ani)

B1 Preliminary (Preliminary English Test - PET) este examenul care corespunde nivelului pre-intermediar din cadrul programei britanice Cambridge English și este recomandat cursanților cu nivel mediu de cunoștințe dobândite în limba engleză.

Învață engleza la cursurile de pregătire: SPRINGFIELD School

Curs engleză: READY FOR PET (PET - B1 Preliminary)
Acest curs se adresează elevilor care au finalizat modulul anterior READY FOR KET (A2) și au demonstrat că și-au însușit cunosțintele de bază de limba engleză, precum și abilitățile necesare de a utiliza engleza în viața de zi cu zi. Prin frecventarea cursului READY FOR PET (PET - B1 Preliminary), elevii își dezvoltă capacitatea de a citi articole, anunțuri, ziare, broșuri, cărți și manuale în limba engleză și vor înțelege informațiile principale; se vor obișnui cu tehnica scrierii de e-mailuri, esee și articole cu subiecte educaționale ori cotidiene; vor dialoga cu simplitate în limba engleză; vor interacționa și vor relata liber despre propriile opinii atât în engleza vorbită, cât și în engleza scrisă.
Obiective generale curs engleză READY FOR PET (PET - B1 Preliminary):
• înțelegerea limbii engleze scrise la un nivel intermediar,
• dialogarea cu vorbitori de limba engleză la un nivel mediu,
• abilitatea de a se prezenta, de a se descrie și de a răspunde la întrebări concrete despre ei înșiși,
• folosirea vocabularului, gramaticii și a structurii lingvistice, prin completarea de teme, conceperea de email-uri, scrierea unor esee ori articole pe teme date,
• înțelegerea semnificației din materiale vorbite, anunțuri, reclame, interviuri și discuții.

Pregătirea cursantului pentru susținerea unui examen acreditat internațional necesită frecvență la cursuri, pregătire constantă, perseverență în studiu, accesarea testelor și simulărilor organizate periodic în centrul Springfield School.

Examenul Cambridge English PET - B1 Preliminary:

• Elevii sunt pregătiți să susțină și să promoveze examenul Cambridge English (UK) de nivel corespondent: B1 Preliminary fS/B1 Preliminary în format paper-based (pe hârtie) sau computer-based (pe calculator).
• Durata testului: aproximativ 140 minute (2 ore și 20 de minute).
• Nivel de dificultate CEFR: B1 (Scala Comună Europeană de Referință).
• Nr. probe: 4 = I. Citire, II. Scriere, III. Ascultare (înțelegerea unui text audio), IV. Vorbire (comunicare orală).
• Calificative acordate: A (calificativ superior), B (calificativ mediu), C (calificativ minim), Level A2 (nepromovat).
• Se organizează la sfârșitul fiecărui an școlar, la sediul Springfield în parteneriat cu EECentre, la o dată calendaristică anunțată în avans (până la finalul lunii iunie).

Certificatul Cambridge English PET - B1 Preliminary:

• La aproximativ 30 zile de la examen, fiecare candidat primește din Marea Britanie un certificat Cambridge în limba engleză, cu scorul menționat printr-un punctaj (de la 140 la 159) și un calificativ (A, B, C, Level A2).
• Certificatul examenului PET (B1) poate echivala proba de competență lingvistică la admiterea în clasa a 9-a cu program bilingv și intensiv de limba engleză, dacă este promovat cu calificativ superior. De asemenea, certificatul poate echivala proba de competență lingvistică a examenului de engleză la Bacalaureat (clasa a-XII-a). Examenele în cadrul cărora se obține un punctaj sub cel corespunzător grade-ului C, nu vor putea fi folosite la echivalări.
• Termen valabilitate certificate Cambridge: nelimitat (pe toată durata vieții).
• Diplomele Cambridge sunt populare atât în România, cât și la nivel internațional, iar certificatele care atestă promovarea au valabilitate pe viață (pe diplomă nu este tipărită o dată de expirare sau o perioadă de valabilitate) și sunt recunoscute de școli, universități, angajatori din sectorul public și privat din toate țările vorbitoare de limba engleză.

READY for PET (clasa a VI-a) by Cambridge English Qualifications (UK)

Tabelul* de mai jos prezintă abilitățile generale ale absolvenților cursurilor B1 Cambridge English - abilități corelate cu SCER (Scala Comună Europeană de Referință):

Abilități Citire&Scriere  Ascultare&Vorbire
Abilitate generală POT înțelege informații de rutină și articole din presă.

 

POT scrie scrisori sau lua notițe în legătură cu chestiuni familiare sau predictibile.

POT înțelege instrucțiuni concrete sau anunțuri din spațiul public.

 

POT formula opinii simple legate de chestiuni abstracte/culturale, într-un mod limitat.

Interacțiune socială & timp liber POT înțelege articole faptice din reviste și scrisori de la prieteni în care aceștia își exprimă opiniile personale.

 

POT să le scrie prietenilor despre cărțile, genurile de muzică și filmele preferate.

POT identifica ideile principale ale programelor TV pe teme familiare.

 

POT vorbi despre diverse lucruri, cum ar fi filme și muzică și pot să-și descrie reacțiile.

Școală POT înțelege majoritatea informațiilor de natură faptică studiate la școală.

 

POT face o descriere a unui eveniment, a unei excursii școlare, de exemplu.

POT lua notițe, la nivel elementar, în cadrul unei lecții.

POT înțelege instruucțiuni privind orele de curs și temele date de profesor.

 

POT repeta ceea ce au spus alte persoane pentru a verifica dacă sunt înțeleși.

POT da instrucțiuni practice detaliate legate de procesul de desfășurare a ceva ce cunosc bine.

* Conform Cambridge English - Handbook for Teachers

De reținut:
 • Nivel de dificultate CEFR: B1 (Scala Comună Europeană de Referință)
 • Nr. probe: 4 = I. Citire, II. Scriere, III. Ascultare (înțelegerea unui text audio), IV. Vorbire (comunicare orală)
 • Durata testului: aproximativ 140 minute (2 ore și 20 de minute)
 • Format test: paper-based (pe hârtie) sau computer-based (pe calculator)
 • Punctaj alocat pentru scor: 140 – 159
 • Calificative acordate: A (calificativ superior), B (calificativ mediu), C (calificativ minim), Level A2 (nepromovat).
De ce să susțin examenul PET (B1) - Cambridge English:

Certificatul examenului PET (B1) poate echivala proba de competență lingvistică la admiterea în clasa a 9-a cu program bilingv și intensiv de limba engleză, dacă este promovat cu calificativ superior. De asemenea, certificatul poate echivala proba de competență lingvistică a examenului de engleză la Bacalaureat (clasa a-XII-a). Examenele în cadrul cărora se obține un punctaj sub cel corespunzător grade-ului C, nu vor putea fi folosite la echivalări.

 • Examenul PET (B1) îi ajută pe elevi atât să acumuleze abilitățile lingvistice necesare pentru a avea succes la școală, în călătorii peste hotare, în dialogul cu alți elevi ori profesori din străinătate,
 • Examenul PET (B1) îi ajută pe elevi la integrarea facilă în programele educative suplimentare și in proiectele școlare etc.
 • Examenul PET (B1) îi ajută pe elevi în viitor la aplicarea, departajarea și accesarea unui loc de muncă,
 • Examenul PET (B1) face parte dintr-o suită de examene care furnizează o coerență a pregătirii elevilor la limba engleză și constă din susținerea următoarelor 4 probe de evaluare:

I. Reading = aproximativ 45 minute,

II. Writing = aproximativ 45 minute,

III. Listening = aproximativ 30 minute,

IV. Speaking = aproximativ 12-17 minute/pereche de candidați.

Detalii curs:
 • Mod de desfășurare: în clasă sau online,
 • Durata cursului de pregătire la engleză: 2 ani scolari, cu examen la finalul celui de-al doilea an
 • Frecvența cursurilor: 2 ședințe/săptămână, 90 min/ședință,
 • În intervalul 1-10 iunie sunt organizate la Springfield recapitulări, teste, probe de speaking și simulări de examen,
 • Examenul Cambridge se desfășoară la sediul Springfield în parteneriat cu EECentre, la o dată calendaristică anunțată în avans (până la finalul lunii iunie).

Valoare curs: 5600 lei/An sau 1120 lei/Modul + suport curs.

Suma poate fi achitată integral sau în 5 module egale în lunile: septembrie, noiembrie, ianuarie, martie, mai.

 • Pachet Family: 10% reducere pentru frați.
 • Pachet Friends: 180 lei bonificație pentru fiecare contract nou semnat.
 • Reducere 5%: pentru plata integrală înainte de 1 august.

Valoarea reducerilor nu poate depăși 15%.

=====
• Examenul Cambridge se organizează la sfârșitul anului școlar, în luna iunie, la sediul Springfield, în parteneriat cu centrul de examinare EECentre din București (la o dată calendaristică anunțată în avans).
• În cazul în care activitatea centrului este suspendată (din motive independente de voința noastră), cursul pentru acest nivel se va desfășura online, cu respectarea structurii și obiectivelor din curriculă.

Despre noi

Din anul înființării (2008) și până în prezent, centrele educaționale SPRINGFIELD (grădiniță, afterschool, centrul de pregătire lingvistic) înregistrează în portofoliul profesional următoarele realizări:

Rămâi conectat!

100%

promovare examene

50

experți lingvistici

4.000

cursanți de engleză

8.000

părinți mulțumiți
Partenerii Springfield School

Newsletter

Înscrie-te pentru mai multe detalii.

Introdu adresa ta de e-mail pentru mai multe detalii lgate de ofertele noastre!

Aplică rapid: formular înscriere la SPRINGFIELD

Vă rugăm completați și vă vom contactăm în cel mai scurt timp!

TOP Sari la conținut