Prestarters (clasa I)

Picture

Metodologie bazată pe curriculum-ul britanic și metoda Phonics
Profităm de predispoziția naturală a copilului spre învățare și punem accent pe pronunția corectă. Folosim, în acest sens metoda Phonics, un sistem de citire și scriere folosiți de vorbitorii nativi de engleză în întreaga lume.

– expunerea la o limbă străină prin intermediul cântecelor, jocurilor și al activităților de mișcare,
– noțiunile elementar se asimilează prin rime, povești și jocuri de rol,
– obținerea nivelului adecvat de încredere de care copiii au nevoie pentru a se exprima fluent în limba engleză în situații care le sunt familiare,
– dezvoltarea abilității de socializare,

Limbă vorbită: – cunoașterea și folosirea interacțiunii verbale orale, într-o varietate de contexte, inclusiv grupul de la clasă, pentru o varietate de scopuri: cererea de informații, susținerea unui punct de vedere, ascultare activă, informare, explicare, dezbatere, comentare, narare sau speculare, – învățarea din și evaluarea modelelor de limbă vorbită pentru a-și îmbunătăți producția de limbă, – colaborarea cu ceilalți pentru a explora și discuta ce au înțeles legat de textele orale, prin compararea opiniilor, – consolidarea competenței în ceea ce privește limba vorbită prin experimentarea alegerii cuvintelor, prin creativitatea sintaxei folosite, prin precizie și răspunsuri adecvate contextului și scopului.

Citire: – citirea textelor care conțin cuvintele învățate, – deprinderea cititului spre propria plăcere, – explorarea textelor pentru identificarea personajelor principale și a momentelor cheie, – selectarea momentelor principale ale subiectului și oferirea de judecăți de valoare vizavi de personajul principal, o scenă cheie sau o secvență favorită dintr-un film, poezie, capitol, poveste etc., – înțelegerea faptului că sintaxa, gramatica, structura textului și cuvintele folosite sunt alegeri care variază în funcție de context și scop.

Scriere: – folosirea cuvintelor învățate pentru a scrie propoziții simple, – utilizarea modelelor de limbă scrisă pentru a-și îmbunătăți propriile achiziții, – implicarea în jocuri de scriere: litere amestecate, litere lipsă etc., pentru a-și sedimenta vocabularul cunoscut, folosirea adecvată a convențiilor de limbă, în special regulile de punctuație și spelling, pentru a ajuta înțelegerea și a îmbunătăți experiența cititorului.

– Durata cursului este de 10 luni, în intervalul 14/15 septembrie – 15 iunie,
– În intervalul 1-10 iunie au loc simulări și recapitulări,
– Frecvența cursurilor: 2 ședințe/săptămână, 90 min/ședință.

Centru de Pretestare recunoscut de Cambridge English Language Assessment
Picture

Springfield School organizează, înainte de înscrierea la examenul propriu-zis, o simulare de examen. Lucrările sunt corectate de către examinatori Cambridge English Language Assessment. În acest fel, identificăm la timp zonele de învățare ce necesită remediere și acționăm în consecință, pentru ca rezultatul al examen să fie unul stelar.

Feedback – the breakfast of champions:

Evaluarea continuă este cea mai eficientă metodă prin care putem monitoriza succesul cursurilor noastre, dar și evoluția copilului. La fiecare sfârșit de unitate, elevii primesc teste de evaluare. Rezultatele pot fi consultate de părinți în secțiunea PĂRINȚI. Profesorii Springfield, ori de câte ori este nevoie, vor semnala aspectele ce necesită lucru suplimentar și se vor asigura că toți elevii sunt pregătiți să susțină examenul Cambridge și să treacă la nivelul următor de pregătire.

Springfield School – Engleză
Picture
Educăm lideri de caracter din 2011. Springfield School este locul unde valorile sunt confirmate, mințile tinere sunt hrănite și visurile își iau zborul. Așteptăm cu nerăbdare să intrați în familia noastră!