FCE (15-16 ani)

Picture
Examenul Cambridge English: First (First Certificate in English) for Scools garantează capacitatea de comunicare într-un mediu de lucru sau de studiu în care se vorbește excusiv engleza
Curs engleză

Nivelul corespunzător FCE pe scala europeană de referință este B2. Acest examen poate echivala atât proba de competență lingvistică pentru admiterea în învățământul liceal de stat și profesional cu program bilingv și intensiv, cât și proba de competență lingvistică din cadrul examenului de Bacalaureat dacă este promovat cu un punctaj cuprins între 160-179.

Obiective generale:

– comunicarea eficientă în conversații directe, exprimarea de opnii și prezentarea de argumente

– scrierea într-o engleză limpede, detaliată, exprimarea de opinii și prezentarea de avantaje și dezavantaje or a unor puncte de vedere diferite

– abilitatea de a urmări și înțelege știrile redactarea de scrisori, rapoarte, povestiri și a mai multor altor tipuri de texte

 

FCE

Tabelul* de mai jos prezintă abilitățile generale ale absolvenților cursurilor de Cambridge English: First, abilități corelate cu SCER (Scala Comună Europeană de Referință):

 

Abilități Citire&Scriere Ascultare&Vorbire
Abilitate generală POT scana texte pentru informații relevante.

POTlua notițe în timpul discursului altei persoane sau scrie o scrisoare care include solicitări non-standard.

POT urmări o discuție pe o temă familiară.

POT susține o conversație pe o gamă relativ mare de teme.

Interacțiune socială & turism POT citi presa în căutare de informații cu rapiditate și o bună înțelegere.

POT exprima opinii sau oferi argumente.

POT cere clarificări și informații suplimentare și, în cea mai mare măsură, înțelege răspunsurile.

POT susține o conversație pe o gamă relativ mare de teme.

Locul de muncă POT înțelege semnificația generală a scrisorilor nonformale și cea mai mare parte din conținutul acestora.

POT scrie un raport simplu de natură faptică și începe evaluarea, oferirea de sfaturi etc.

POT solicita informații faptice și înțelege răspunsul.

POT să-și exprime opiniile și furniza argumente într-o măsură limitată.

Studiu & cercetare POT lua notițe simple care susțin în mod rezonabil la scrierea unui eseu sau a unei recapitulări, notițe care surprind cele mai importante idei.

POT prezenta argumente, folosind o gamă limitată de exresii (vocabular, structuri gramaticale).

POTrăspunde unor întrebări predictibile și faptice.

POT verifica faptul că toate instrucțiunile sunt înțelese.

* Conform Cambridge English First – Handbook for Teachers

De reținut:

Nivel de dificultate SCER – Scala Comună Europeană de Referință: B2 
Scala de scor: 160 – 179

Format test: Patru Părți: Citit și Gramatică în Uz, Scris, Înțelegerea unui text audiat, Proba orală
Punctaj: Nota A, B, C sau nivel B1
Durata testului: aproximativ 3,5 ore

De ce să susțină copilul meu examenul Cambridge English: First for Schools:

• comunicarea într-o manieră încrezătoare într-un mediu în care se vorbește limba engleză, la studii, la muncă și în timpul socializării
• îi ajută pe elevi să acumuleze abilitățile lingvistice necesare pentru a avea succes la școală și la locul de muncă (pe viitor), acasă sau în străinătate

• este ușor de integrat în curriculum-ul școlar

• face parte dintr-o suită de examene care furnizează o progresie logică a elevilor

Detalii curs:

• Mod de desfășurare: ONLINE sau în clasă
• Durata curs: 2 ani școlari (septembrie-iunie) cu examen la finalul celui de-al doilea
• Structura curs: 1 ședință/săptămânăx90 min

Valoare curs: 4200 ron/an sau 840 ron/modul+suportul de curs

• Suma poate fi achitată integral sau în 5 module egale în lunile septembrie, noiembrie, ianuarie, martie și mai
• Pachet Early Admission (11-15 aprilie)- reducere 5% la inscriere
• Pachet Family- 10% reducere pentru frați
• Pachet Friends- 150 ron bonificatie pentru fiecare contract nou semnat
• Reducere 5% pentru plata integrală înainte de 1 august

Valoarea reducerilor nu poate depasi 15%.

Centru de Pretestare recunoscut de Cambridge English Language Assessment
Picture

Springfield School organizează, înainte de înscrierea la examenul propriu-zis, o simulare de examen. Lucrările sunt corectate de către examinatori Cambridge English Language Assessment. În acest fel, identificăm la timp zonele de învățare ce necesită remediere și acționăm în consecință, pentru ca rezultatul al examen să fie unul stelar.

Feedback – the breakfast of champions:

Evaluarea continuă este cea mai eficientă metodă prin care putem monitoriza succesul cursurilor noastre, dar și evoluția copilului. La fiecare sfârșit de unitate, elevii primesc teste de evaluare. Rezultatele pot fi consultate de părinți în secțiunea PĂRINȚI. Profesorii Springfield, ori de câte ori este nevoie, vor semnala aspectele ce necesită lucru suplimentar și se vor asigura că toți elevii sunt pregătiți să susțină examenul Cambridge și să treacă la nivelul următor de pregătire.

Springfield School – Engleză

Picture
Educăm lideri de caracter din 2011. Springfield School este locul unde valorile sunt confirmate, mințile tinere sunt hrănite și visurile își iau zborul. Așteptăm cu nerăbdare să intrați în familia noastră!