CURS ONLINE DE ENGLEZA

Picture
PENTRU COMUNICARE IN AFACERI BUSINESS COMMUNICATION SKILLS
Cine se poate înscrie?

Acest curs se adresează celor care au nevoie să comunice în mediul de afaceri pentru a

• socializa în cadrul evenimentelor de networking
• prezenta servicii sau produse
• participa la şedinţe
• negocia

Programați acum un test de nivel.:

Pentru parcurgerea acestui curs este necesar un nivel mediu al cunoştinţelor de limba engleză și de aceea este necesară susținerea unui test de nivel care constă într-o probă scrisă și un interviu online.

Care este structura cursului?:

Cursul este modular, ceea ce înseamnă că un cursant poate alege un singur modul sau toate cele patru module:

Modulul 1: Socializare Modulul 3: Ședințe
Modulul 2: Prezentări Modulul 4: Negocieri

 

Care sunt obiectivele cursului?

Fiecare modul include deprinderi concrete necesare comunicării eficiente.La finalul fiecărui modul, cursanţii vor putea:

 • să se  prezinte şi să  îi prezinte pe alţii
 • să stabilească un prim contact
 • să întâmpine vizitatori
 • să facă o invitaţie, să accepte sau să refuze politicos
 • să susţină o conversaţie
 • să exprime interesul faţă de un subiect de conversaţie
 • să iniţieze şi să semnaleze finalul unei conversaţii
 • să construiască o relaţie pe baza unor conversaţii de diferite teme de interes general
 • să exprime păreri personale într-umod asertiv
 • să pregătească o prezentare
 • să structureze conţinutul unei prezentări
 • să semnaleze secţiunile ale prezentării
 • să articuleze mesajul prezentării prin tehnici retorice
 • să facă referire la imagini, grafice
 • să interpreteze informaţiile vizuale
 • să gestioneze sesiunea de întrebări şi răspunsuri
 • să deschidă o şedinţă
 • să enunţe obiectivele şi să prezinte agenda întâlnirii
 • să faciliteze discutarea subiectelor din agenda
 • să aloce roluri pe durata şedinţei
 • să introducă, să prezinte şi să finalizeze un punct de vedere
 • să prezinte un proces, o etapă a unui proiect
 • să facă referire la un subiect anterior sau să amâne discutarea unui subiect din agendă
 • să întrerupă cu tact pentru a exprima un punct de vedere personal
 • să exprime acordul sau dezacordul faţă de un punct de vedere
 • să prezinte alternative
 • să formuleze diferite tipuri de întrebări pentru a afla informaţii relevante
 • să clarifice un punct de vedere
 • să facă recomandări
 • să concluzioneze în vederea încheierii şedinţei
 • să pregătească o negociere
 • să deschidă o negociere
 • să enunţe obiectivele şi agenda discuţiei
 • să descrie o stare de fapt
 • să verifice informaţiile deţinute
 • să formuleze o solicitare  şi să reformuleze pentru clarificarea mesajului
 • să prezinte o ofertă şi să explice condiţiile
 • să exprime condiţiile în care acceptă un compromis
 • să propună soluţii pentru deblocarea discuţiilor
 • să analizeze avantajele şi dezavantajele unor alternative
 • să exprime o concesie
 • să nuanţeze mesajele negative
 • să facă un rezumat al problemelor discutate
 • să concluzioneze o negociere
Picture

NOTĂ. Cursurile nu sunt acreditate, dar cursanţii primesc certificate de frecvenţă însoţite de descrierea competenţelor exersate pe durata cursurilor.

 

Centru de Pretestare recunoscut de Cambridge English Language Assessment
Picture

Springfield School organizează, înainte de înscrierea la examenul propriu-zis, o simulare de examen. Lucrările sunt corectate de către examinatori Cambridge English Language Assessment. În acest fel, identificăm la timp zonele de învățare ce necesită remediere și acționăm în consecință, pentru ca rezultatul al examen să fie unul stelar.

Feedback – the breakfast of champions:

Profesorii Springfield, ori de câte ori este nevoie, vor semnala aspectele ce necesită lucru suplimentar și se vor asigura că toți elevii sunt pregătiți să susțină examenul Cambridge și să treacă la nivelul următor de pregătire.

Springfield School – Engleză
Picture
Educăm lideri de caracter din 2011. Springfield School este locul unde valorile sunt confirmate, mințile tinere sunt hrănite și visurile își iau zborul. Așteptăm cu nerăbdare să intrați în familia noastră!