Junior Learners (6-7 ani)

Picture

Există nenumărate studii care evidențiază beneficiile bilingvismului în dezvoltarea socială, dar și cognitivă a copiilor.  Un copil care își cunoaște bine limba maternă și începe să studieze serios și conștient o a doua limbă are șanse mult mai mari să performeze în plan academic.

Iar tu, părintele, ai un rol vital. Ce trebuie să faci:

  • vino la SLS unde copilul va avea parte de cea mai bună educație lingvistică posibilă,
  • continuă și acasă activitățile începute la curs (ascultați cântece în engleză, citește-i, pregătește-l de următoarea ședință).

Programul Springfield Language School pentru copiii de 6-7 ani încorporează tehnici moderne de predare/învățare a limbii engleze, cu focus pe îmbunătățirea comunicării, folosirea corectă a unor structuri gramaticale simple și pe dezvoltarea vocabularului.

Metodologie bazată pe curriculum-ul britanic și metoda Phonics
Activități de predare-învățare structurate în jurul poveștilor, cântecelor, jocurilor de inteligență și de activități de mișcare. Engleza va fi astfel asimilată cu și fără efort conștient, copiii fiind plasați în centrul întregului proces.

– expunerea la o limbă străină prin intermediul cântecelor, jocurilor și al activităților de mișcare,
– noțiunile elementar se asimilează prin rime, povești și jocuri de rol,
– dezvoltarea abilității de socializare.

Limbă vorbită:

– cunoașterea și folosirea interacțiunii verbale orale, într-o varietate de contexte, inclusiv grupul de la clasă, pentru o varietate de scopuri: cererea de informații, susținerea unui punct de vedere, ascultare activă, informare, explicare, dezbatere, comentare, narare sau speculare,

– învățarea din și evaluarea modelelor de limbă vorbită pentru a-și îmbunătăți producția de limbă.

Citire:

  • citirea textelor care conțin cuvintele învățate,
  • deprinderea cititului spre propria plăcere,
  • explorarea textelor pentru identificarea personajelor principale și a momentelor cheie.

Scriere:

  • folosirea cuvintelor învățate pentru a scrie propoziții simple,
  • utilizarea modelelor de limbă scrisă pentru a-și îmbunătăți propriile achiziții,
  • implicarea în jocuri de scriere: litere amestecate, litere lipsă etc., pentru a-și sedimenta vocabularul cunoscut,

folosirea adecvată a convențiilor de limbă, în special regulile de punctuație și spelling, pentru a ajuta înțelegerea și a îmbunătăți experiența cititorului.

– Durata cursului este de 10 luni, în intervalul 14/15 septembrie – 15 iuniei,
– În intervalul 1-10 iunie au loc simulări și recapitulări,
– Frecvența cursurilor: 2 ședințe/săptămână, 90 min/ședință.

Centru de Pretestare recunoscut de Cambridge English Language Assessment
Picture

Springfield School organizează, înainte de înscrierea la examenul propriu-zis, o simulare de examen. Lucrările sunt corectate de către examinatori Cambridge English Language Assessment. În acest fel, identificăm la timp zonele de învățare ce necesită remediere și acționăm în consecință, pentru ca rezultatul al examen să fie unul stelar.

Feedback – the breakfast of champions:

Evaluarea continuă este cea mai eficientă metodă prin care putem monitoriza succesul cursurilor noastre, dar și evoluția copilului. La fiecare sfârșit de unitate, elevii primesc teste de evaluare. Rezultatele pot fi consultate de părinți în secțiunea PĂRINȚI. Profesorii Springfield, ori de câte ori este nevoie, vor semnala aspectele ce necesită lucru suplimentar și se vor asigura că toți elevii sunt pregătiți să susțină examenul Cambridge și să treacă la nivelul următor de pregătire.

Springfield School – Engleză

Picture
Educăm lideri de caracter din 2011. Springfield School este locul unde valorile sunt confirmate, mințile tinere sunt hrănite și visurile își iau zborul. Așteptăm cu nerăbdare să intrați în familia noastră!