Engleză pentru adulți

În lumea de azi, dar mai ales cea de mâine, limba engleză este lingua franca, un pod lingvistic între culturi, indivizi, organizații.
Accesul globalizat la piața muncii internaționale este o provocare firească pentru profesioniști. Domeniile de activitate și ele se transformă la nivel internațional și parte dintre acestea se modernizează tehnologic prin intermediul aplicațiilor și componentelor de inteligență artificială - create, configurate și funcționale preponderent în engleză. Schimburile frecvente de experiență sau stagiile profesionale de instruire sunt livrate deja doar în limba engleză. În concluzie, engleza este o necesitate actuală și în rândul celor maturi.
Cursurile de pregătire la limba engleză pentru adulți sunt organizate de Springfield School fie în format online, fie la sediul angajatorilor ori în sălile de curs ale centrului, conform preferințelor beneficiarilor și livrate în intervalele orare potrivite.
Tematicile programelor de pregătire pentru adulți sunt focusate pe:
Engleza GENERALĂ | Engleza pentru COMUNICARE și AFACERI | CLUB de CONVERSAȚIE în Engleză.

Cursuri de limba engleză SPRINGFIELD SCHOOL

Cursurile de limba engleză pentru adulți sunt proiectate și disponibile pe niveluri lingvistice de la A1 până la C2, conform CEFR (cadrul european de referință pentru limbi străine). Pregătirea se adresează tuturor adulților (+18) care doresc să învețe sau să își perfecționeze nivelul actual al cunoștințelor de limba engleză. Pentru stabilirea nivelului corect, potențialii cursanți vor susține o testare în limba engleză pentru identificarea nivelului lingvistic actual (placement test). În baza rezultatelor obținute se simplifică alegerea și înscrierea la cursul de limba engleză din cadrul centrului Springfield School.

Cursurile de pregătire pentru adulți au ca obiectiv principal îmbunătățirea nivelului actual al deprinderilor de comunicare și exprimare liberă în engleză prin:
 • asimilarea vocabularului specific unor arii tematice din afaceri, diverse domenii de activitate, management, cultură, călătorii, timp liber, sport, sănătate, natură etc;
 • înțelegerea și exersarea structurilor gramaticale necesare unei comunicări eficiente;
 • dezvoltarea simultană a celor 4 componente: vorbire, scriere, citire, ascultare, în contexte relevante din punct de vedere profesional și personal.

Cursurile de engleză generală se adresează tuturor adulților (+18 ani), care doresc să învețe sau să își perfecționeze nivelul actual al cunoștințelor de limba engleză. Programele sunt planificate astfel încât să acopere toate nivelurile lingvistice de la A1 (începător) până la C1 (avansat), conform CEFR (cadrul european de referință pentru limbi străine). Pentru înscrierea la cursul potrivit, cursanții vor susține un test de nivel (placement test).

Principalul obiectiv al cursurilor de engleză generală este îmbunătățirea nivelului actual al deprinderilor de comunicare în limba engleză prin:

 • asimilarea și exersarea vocabularului specific unor arii tematice de interes general: cultură și educație, turism și călătorii, timp liber, sport, sănătate, natură, hobby etc,
 • asimilarea și exersarea structurilor gramaticale necesare unei comunicări eficiente,
 • exersarea deprinderilor de comunicare (vorbit, scris, citit, ascultat) în contexte relevante pentru cursanții adulți.

Cursul pentru adulți de ENGLEZĂ GENERALĂ se desfășoară prin învățarea la distanță (Zoom), pe baza unor manuale cu structură modulară, publicate de edituri britanice de prestigiu. Resurse suplimentare folosite la curs: materiale audio-video autentice; integrarea deprinderilor de comunicare; jocuri de rol, activităţi de tip atelier; mini-proiecte & lucru în perechi sau mini-grupuri; portofoliu de resurse care reflectă progresul individual; feedback dedicat.

Fiecare curs are 3 module, unitatea de curs fiind modulul de 36 de ore (aproximativ 3 luni). Nu este obligatorie frecventarea celor 3 module, dar se recomandă acest lucru pentru evoluția pregătirii și menținerea ratei de progres.

Grupele sunt formate în funcție de nivelul cunoștințelor de engleză deținut de candidați și cuprind 8-10 cursanți pentru a favoriza un progres mai rapid printr-un număr mai mare de interacțiuni cu alți cursanți.

Cursurile de engleză pentru comunicare și afaceri se adresează tuturor adulților (+18 ani), care doresc să își perfecționeze nivelul actual al cunoștințelor de limba engleză și au nevoie să comunice în mediul profesional, cu scopul de a:
 • accesa posturi ierarhice superioare,
 • frecventa stagii de pregătire ori schimburi de experiență peste hotare,
 • socializa în cadrul evenimentelor de networking,
 • susține prezentări corporate, de servicii sau produse,
 • participa în meeting-uri de negocieri, ședințe multinaționale etc.
 Pentru înscrierea la cursul potrivit, cursanții vor susține un test de nivel (placement test).

Pentru parcurgerea cursului de COMUNICARE ȘI AFACERI este necesar un nivel mediu al cunoștinţelor de limba engleză și de aceea este necesară susținerea unui test de nivel, care constă într-o probă scrisă și un interviu online.

Cursul de COMUNICARE ȘI AFACERI este modular, ceea ce înseamnă că un cursant poate alege un singur modul sau toate cele patru module:

Modulul 1:  Socializare Modulul 3:  Ședințe
Modulul 2:  Prezentări Modulul 4:  Negocieri
Fiecare modul din cele 4 ale cursului de COMUNICARE ÎN AFACERI, include deprinderi concrete necesare comunicării eficiente. La finalul fiecărui modul, cursanții sunt pregătiți să socializeze, să susțină prezentări și ședințe, să negocieze.

Socializare:

 • să se prezinte personal şi să îi prezinte pe alţii,
 • să stabilească un prim contact,
 • să întâmpine vizitatori,
 • să construiască o invitaţie, să accepte sau să refuze politicos,
 • să susţină o conversaţie,
 • să exprime interesul faţă de un subiect de conversaţie,
 • să iniţieze şi să semnaleze finalul unui dialog,
 • să construiască o relaţie pe baza unor conversaţii de diferite teme de interes general,
 • să exprime păreri personale într-umod asertiv.

Prezentări:

 • să pregătească o prezentare,
 • să structureze conţinutul unei prezentări,
 • să semnaleze secţiunile ale prezentării,
 • să articuleze mesajul prezentării prin tehnici retorice,
 • să facă referire la imagini, diagrame, grafice, procese,
 • să interpreteze informaţiile vizuale,
 • să gestioneze sesiunea de întrebări şi răspunsuri.

Negocieri:

 • să pregătească o negociere,
 • să deschidă o negociere,
 • să enunţe obiectivele şi agenda discuţiei,
 • să descrie o stare de fapt,
 • să verifice informaţiile deţinute,
 • să formuleze o solicitare  şi să reformuleze pentru clarificarea mesajului,
 • să prezinte o ofertă şi să explice condiţiile,
 • să exprime condiţiile în care acceptă un compromis,
 • să propună soluţii pentru deblocarea discuţiilor,
 • să analizeze avantajele şi dezavantajele unor alternative,
 • să exprime o concesie,
 • să nuanţeze mesajele negative,
 • să facă un rezumat al problemelor discutate,
 • să concluzioneze o negociere.

Şedinţe:

 • să deschidă o şedinţă,
 • să enunţe obiectivele şi să prezinte agenda întâlnirii,
 • să faciliteze discutarea subiectelor din agendă,
 • să aloce roluri pe durata şedinţei,
 • să introducă, să prezinte şi să finalizeze un punct de vedere,
 • să prezinte un proces, o etapă a unui proiect,
 • să facă referire la un subiect anterior sau să amâne discutarea unui subiect din agendă,
 • să întrerupă cu tact pentru a exprima un punct de vedere personal,
 • să exprime acordul sau dezacordul faţă de un punct de vedere,
 • să prezinte alternative,
 • să formuleze diferite tipuri de întrebări pentru a afla informaţii relevante,
 • să clarifice un punct de vedere și să facă recomandări,
 • să concluzioneze în vederea încheierii şedinţei.

Cluburile de conversație se adresează tuturor adulților (+18 ani), care doresc să învețe sau să își perfecționeze nivelul actual al cunoștințelor de limba engleză. Programele sunt planificate astfel încât să acopere toate nivelurile lingvistice de la A1 (începător) până la C1 (avansat), conform CEFR (cadrul european de referință pentru limbi străine). Pentru înscrierea la cursul potrivit, cursanții vor susține un test de nivel (placement test).

Principalul obiectiv al CLUBULUI de CONVERSAȚIE este îmbunătățirea nivelului actual al deprinderilor de comunicare în limba engleză prin:

 • asimilarea și exersarea vocabularului specific unor arii tematice de interes general: călătorii și turism, timp liber și hobby, sport, sănătate, natură, cultură, educație etc
 • asimilarea și exersarea structurilor gramaticale necesare unei comunicări eficiente,
 • exersarea deprinderilor de comunicare (vorbit, scris, citit, ascultat) în contexte relevante pentru cursanți adulți.

CLUBUL de CONVERSAȚIE în ENGLEZĂ se desfășoară prin învățarea la distanță (Zoom), pe baza unor manuale cu structură modulară, publicate de edituri britanice de prestigiu. Resurse suplimentare folosite la curs: materiale audio-video autentice; integrarea deprinderilor de comunicare; jocuri de rol, activităţi de tip atelier; mini-proiecte & lucru în perechi sau mini-grupuri; portofoliu de resurse care reflectă progresul individual; feedback dedicat.

Fiecare curs are 3 module, unitatea de curs fiind modulul de 36 de ore (aproximativ 3 luni). Nu este obligatorie frecventarea celor 3 module, dar se recomandă acest lucru pentru evoluția pregătirii și menținerea ratei de progres.

Grupele sunt formate în funcție de nivelul cunoștințelor de engleză deținut de candidați și cuprind 8-10 cursanți pentru a favoriza un progres mai rapid printr-un număr mai mare de interacțiuni cu alți cursanți.

Aplică rapid: formular înscriere la SPRINGFIELD

English, please!

Cursurile de engleză sunt adaptate la centrul de pregătire Springfield School pe categorii de vârstă și grupuri de 12-15 cursanți.

ÎNVAȚĂ ENGLEZA

La centru acreditat de pregătire lingvistică și de susținere a examenelor de certificare a limbii engleze, cu recunoaștere internațională.

Aplică acum!

Completează mesajul în acest formular interactiv. Urmează să te contactăm în cel mai scurt timp. Succes și Mulțumiri!

Despre noi

Din anul înființării (2008) și până în prezent, centrele educaționale SPRINGFIELD (grădiniță, afterschool, centrul de pregătire) înregistrează în portofoliul profesional următoarele realizări:

Rămâi conectat!

100%

promovare examene

50

experți lingvistici

4.000

cursanți de engleză

8.000

părinți mulțumiți

Newsletter

Te înscrii la noutățile noastre.

Introdu adresa de e-mail și iți expediem periodic informații despre activitățile și proiectele educaționale SPRINGFIELD.

Aplică rapid: formular înscriere la SPRINGFIELD

Vă rugăm completați și vă vom contactăm în cel mai scurt timp!

TOP Sari la conținut