First Certificate in English for Schools

First Certificat in English for Schools (FCE for Schools) garantează capacitatea de comunicare într-un mediu de lucru sau de studiu în care se vorbește exclusiv engleza. Este cel mai popular examen din portofoliul Cambridge, fiind recunoscut de sute de instituții profesionale și educaționale din întreaga lume. Nivelul corespunzător FCE pe scala europeană de referință este B2. Acest examen poate echivala atât proba de competență lingvistică pentru admiterea în învățământul liceal de stat și profesional cu program bilingv și intensiv, cât și proba de competență lingvistică din cadrul examenului de Bacalaureat dacă este promovat cu un punctaj cuprins între 160-179.

Care sunt obiectivele pe care le urmărim pe parcursul celor 2 ani de studiu?

La finalul a doi ani de studiu, elevii vor putea să folosească elementele de conţinut lingvistic pentru a demonstra competenţe lingvistice generale:

Citire şi scriere

 1. să exprime puncte de vedere, sentimente şi opinii cu argumentare
 2. să identifice informaţiile relevante într-un text
 3. să scrie email-uri şi scrisori formale sau informalepentru solicitarea de informaţii
 4. să scrie detaliat despre evenimente şi experienţe personale
 5. să scrie eseuri pe diferite subiecte organizând ideile coherent
 6. să demonstreze înţelegerea informaţiilor factuale din texte pe teme familiar

Ascultare şi vorbire

 1. să identifice exprimarea sentimentelor şi atitudinilor precum critic, dezaprobare, accord etc
 2. să iniţieze, să menţină şi să încheie o conversaţie pe subiecte familiare
 3. să urmărească un discursul care prezintă caracteristicile standard ale limbii engleze
 4. să discute informal/semi-formal despre filme, cărţi şi progame tv
 5. să solicite informaţii factual şi să demonstreze înţelegerea răspunsului
 6. să solicite clarificări şi explicaţii suplimentare 

Obiective funcţionale şi de comunicare (interaction)

 1. să vorbească despre sine formulând răspunsuri dezvoltate
 2. să compare situaţii, activităţi folosind elemente de organizare a discursului
 3. să discute alternative oferind argument pentru opiniile personale
 4. să ofere sugestii referitoare la o anumită situaţie
 5. să formuleze opinii şi să le argumenteze
 6. să solicite opinii unui interlocutor, să încurajeze interacţiunea
 7. să exprime acordul/dezacordul
 8. să formuleze răspunsuri echilibrate prin evidenţierea aspectelor positive şi/sau negative
 9. să speculeze pe baza unor situaţii
 10. să folosească diferite strategii pentru repararea discursului
 11. să iniţieze o conversaţie
 12. să răspundă adecvat unei situaţii de comunicare
 13. să menţină şi să dezvolte o conversaţie prin negocierea unui rezultat

De ce să susțină copilul meu examenul Cambridge English First for Schools:

– comunicarea într-o manieră încrezătoare într-un mediu în care se vorbește limba engleză, la studii, la muncă și în timpul socializării
– îi ajută pe elevi să acumuleze abilitățile lingvistice necesare pentru a avea succes la școală și la locul de muncă (pe viitor), acasă sau în străinătate
– este recunoscut de către Ministerul Educației și echivalează proba de lb.engleză de la bacalaureat sau admiterea la facultate.

Detalii curs:

– Durata cursului este de 10 luni, în intervalul 21 septembrie – 15 iunie,
– Frecvența cursurilor: 1 ședință/săptămână, 150 min/ședință,
– Examenul are loc în luna iunie.

Locuri disponibile în fiecare dintre grupe.

SOLICITĂ OFERTA ACUM!